top of page

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
 

Дана Політика Конфіденційності захисту персональних даних (далі - Угода) спрямована регулювати відносини між Адміністрацією сайту і Користувачем сайту. Угода поширюється на всю інформацію, яку сайт Компанії «SYNERGY DEVELOPMENT CONSULTING» (далі-Сайт), розташований на доменному імені https://synergy-universe.global, може отримати про Користувача в процесі використання сайту.
 

  1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ.

1.1 У наступній Угоді використовуються такі терміни:

1.1.1 «Адміністрація Сайту» (далі - Адміністрація) - співробітники, уповноважені займатися адмініструванням та управлінням Сайту, що діють від імені ТОВ «Synergy Development Consulting», які мають право займатися збором і обробкою персональних даних, а також визначати мету обробки персональних даних, їх склад і дії , які відбуваються з персональними даними.

1.1.2 «Користувач сайту« Synergy Development Consulting »(далі - Користувач) - фізична або юридична особа, яка заповнила реєстраційну форму на Сайті, та використовує Сайт і тим самим підтвердила свою згоду з цією Угодою.

1.1.3 «Персональні дані» - будь-які відомості, які належать фізичній або юридичній особі (суб'єкту персональних даних), і добровільно надані Користувачем сайту.

1.1.4 «Обробка персональних даних» (далі - Обробка) - дія або сукупність дій, які можуть бути здійснені в інформаційній системі, і які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, зміною та використанням, знеособлення і видаленням відомостей про Користувача.

1.1.5 «Конфіденційність персональних даних» - вимога, яка є обов'язковою до виконання Адміністрацією сайту або будь-якою уповноваженою особою, у якій є доступ до персональних даних Користувача, мета вимоги не допустити поширення персональних даних, без згоди суб'єкта персональних даних або іншого законного підстави.

1.1.6 Третя особа - будь-яка особа, за винятком суб'єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.

 

  1. 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

2.1 Використання Сайту Користувачем, з метою доступу до матеріалів інформаційного характеру і сервісів Сайту, означає його згоду з цією Угодою.

2.2 Якщо Користувач не згоден з умовами Угоди, він повинен припинити використання Сайту.

2.3 Дана Угода поширюється тільки на сайт Компанії «Synergy Development Consulting».

2.4 Достовірність персональних даних, які були залишені Користувачем, Адміністрація сайту не перевіряє.

 

  1. 3. ПРЕДМЕТ УГОДИ

3.1 Цією Угодою встановлюються зобов'язання по відношенню до Адміністрації сайту про нерозголошення персональних даних, які Користувач надає при реєстрації на заходи (тренінги, зустрічі, форуми і т.д.), а також при заповненні Форми зворотнього зв'язку на Сайті.

3.2 Персональні дані надані Користувачем в розпорядження Адміністрації сайту, і дозволені до Обробки в рамках цієї Угоди включає в себе наступну інформацію:

3.2.1 Прізвище, ім'я, по батькові Користувача.

3.2.2 Контактний телефон Користувача.

3.2.3 Адреса електронної пошти (e-mail) Користувача.

3.3 На будь-яку іншу інформацію, яка не обумовлена вище, також поширюється дія Угоди, за винятком випадків, які передбачені в пункті 5.3 цієї Угоди.

 

  1. 4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1 Персональні дані, які Користувач надає Адміністрації сайт, можуть бути використані в наступних цілях:

4.1.1 Для ідентифікації Користувача.

4.1.2 Для зворотного зв'язку з Користувачем, надсилання повідомлень, запитів, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.

4.1.3 Для геолокації та забезпечення безпеки та запобігання шахрайству щодо Користувача.

4.1.4 Для надання Користувачеві, з його згоди, розсилки новин та інших відомостей від імені Сайту.

 

  1. 5. СПОСОБИ І СТРОКИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1 Обробка персональних даних Користувача здійснюється будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних (автоматичних) системах, і не має обмеження щодо строків.

5.2 Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади, тільки на підставах та в порядку, вставленими законодавством України.

5.3 Адміністрація сайту бере на себе зобов'язання інформувати Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.4 Адміністрація сайту зобов'язується використовувати всі необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних Користувача від випадкового або незаконного втручання, в тому числі і від неправомірних дій, які можуть бути здійснені третіми особами.

 

  1. 6. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН.

6.1 Користувач бере на себе такі зобов'язання, як:

6.1.1 Надати всю необхідну інформацію про персональні дані, яка необхідна для використання Сайту.

6.1.2 Оновити, доповнити персональні дані, в разі зміни таких.

6.2 Адміністрація сайту бере на себе такі зобов'язання, як:

6.2.1 Використовувати персональну інформацію виключно для цілей описаних в п.п 4 даної Політики конфіденційності.

6.2.2 Забезпечити належний захист і зберігання конфіденційної інформації, не розголошувати конфіденційну інформацію про Користувача, без його на те письмової згоди. Не здійснювати обмін, публікацію, продаж, або розголошення будь-яким іншим способом, окрім випадків описаних в п.п 5.3 цієї Угоди.

6.2.3 Видалити і блокувати персональні дані про Користувача, при зверненні або запиті Користувача.

 

  1. 7. ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТОРІН

7.1 Користувач сайту зобов'язується дотримуватися цієї Угоди.

7.2 Адміністрація сайту не несе відповідальності за розголошення або втрату персональних даних Користувача, в разі, якщо дана інформація:

7.2.1 Стала публічною до моменту її втрати або розголошення.

7.2.2 Була розголошена за згодою Користувача.

 

  1. 8. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1 Всі суперечки, які можуть виникнути між Адміністрацією сайту і Користувачем сайту, вирішуються в добровільному порядку мирним шляхом.

8.2 У разі неможливості врегулювати спір мирним шляхом, будь-яка зі сторін має право звернутися до судового органу, відповідно до чинного закону України.

8.3 У відносинах між Користувачем і Адміністрацією сайту, до даної Угоди застосовується чинне законодавство України.

 

  1. 9. ДОДАТКОВІ УМОВИ.

9.1 Адміністрація сайту має право вносити зміни в дану Угоду без згоди Користувача.

9.2 Діюча Політика Конфіденційності розміщена на сторінці за адресою

https://synergy-universe.global/policy

bottom of page